Công nghiệp thực phẩm
Xu hướng & hiểu biết

DairiCon chấp nhận sản xuất các thành phần theo xu hướng với nhu cầu của thị trường về các thuộc tính liên quan đến hương vị và sức khỏe. Chúng tôi là một nhà lãnh đạo ngành công nghiệp trong sản xuất hữu cơ của các thành phần phô mai và sữa. Hãy chắc chắn nói chuyện với chúng tôi nếu thành phần của bạn yêu cầu một hương vị đặc biệt hoặc tùy chỉnh ghi nhãn. Duyệt các chủ đề dưới đây cho thực phẩm và dinh dưỡng về xu hướng và hiểu biết của ngành công nghiệp thực phẩm hiện nay.